ChromeFor官方QQ群|Chrome内核浏览器离线加装扩展的方法,及chromefor.com使用帮助 | 最新Chrome版本离线安装包国内下载19/12/14修复储存服务器

BauCua – hptsoft_v0.2.0

BauCua – hptsoft_v0.2.0

介绍:在Chrome上运行素食小牛肉

Đây là trò chơi dân gian được mọi người yêu thích.
Trò chơi dựa trên bàn cờ với 6 biểu tượng: BẦU, CUA, TÔM, CÁ, GÀ, NAI và 3 hột xí ngầu với các mặt tương ứng với các biểu tượng trên bàn cờ.

Người chơi theo sự phán đoán của mình có thể chọn một (hoặc vài) biểu tượng và cược điểm vào.
Số điểm thắng sẽ phụ thuộc vào các biểu tượng do các quân xí ngầu lắc ra.

Với phiên bản chơi online xếp hạng, người chơi có thể thử sức và so sánh điểm với các thành viên khác

Với phiên bản chơi online cùng các người chơi khác, người chơi có thể tự tạo bàn để các người chơi khác cùng vào đặt

Facebook: https://www.facebook.com/hptsoftBauCua/

版本:0.2.0 用户评分:5(5分满分) 此版本下载量:41

大小:2.02MiB 此版本最后更新时间:2015年11月1日

作者:

分类:街机游戏,应用

谷歌商城下载地址本网站下载(DOWN .CRX)立即更新本拓展(update)

BauCua – hptsoft_v0.2.0

发表评论